UW GEBOUW IN GOEDE HANDEN

 

Wie is syndicus :

Eerst en vooral is het belangrijk om te weten wie nu precies de syndicus is. Een syndicus komt voor wanneer er in een gebouw, dat bestaat uit twee of meer appartementen, meerdere eigenaars zijn. De eigenaars zijn dan wettelijk verplicht om een syndicus aan te stellen die instaat voor het beheer van de gemeenschappelijke delen in een appartementsgebouw.

De rol van de syndicus :

Zoals hierboven reeds vermeld staat, staat de syndicus in voor het beheer van de gemeenschappelijke ruimtes. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de inkom of de lift(en). Maar daarnaast heeft hij of zij -die op de algemene vergadering van mede-eigenaren wordt aangeduid- nog een ruimer takenpakket af te handelen.

Samengevat kunnen we stellen dat een syndicus verantwoordelijk is voor volgende punten:

  • Het administratieve beheer: de syndicus roept de algemene vergadering van mede-eigenaars samen en neemt notitie van de vergadering voor de mensen zonder stemrecht. Daarnaast voert hij of zij alle beslissingen van de algemene vergadering uit.

  • Het technische beheer: de syndicus zorgt voor de onderhouds- en herstellingswerken. Ofwel doet hij dit zelf, ofwel stelt hij mensen aan die bijvoorbeeld de lift komen herstellen, de tuin onderhouden of de gemeenschappelijke delen poetsen. Deze beslissingen komen wel voort uit de algemene vergadering.

  • Het financiële beheer: de syndicus beheert het financiële potje en betaalt de facturen. Hij kan de mede-eigenaars ook legaal vertegenwoordigen.

Waarom zou u beroep doen op een professioneel syndicus 

Onderhoud van de gemeenschappelijke installaties, opvolging van de regelgeving, contacten met specialisten, uitnodigingen opstellen voor de Algemene Vergadering, verslaggeving; dit alles neemt veel tijd in beslag. Wij maken er ons beroep van er te zijn wanneer u ons nodig heeft en te anticiperen op zaken waar u nog niet aan gedacht heeft. Wij zorgen ervoor, door voortdurende bijscholing, dat alles conform de actuele wetgeving verloopt. Doordat de syndicus een neutraal persoon is, worden conflicten ten gevolge van belangenvermenging vermeden.

 

De syndicus voert enkel de beslissingen uit die genomen zijn door u als mede-eigenaar. Wij kunnen u met de volgende zaken van dienst zijn:

 

Administratief beheer :

Wij zorgen voor de administratie van het gebouw, het samenroepen van de jaarlijkse Algemene Vergadering, verslagen sturen aan de mede-eigenaars, contracten met leveranciers afsluiten, de beslissingen van de Algemene vergadering uitvoeren, enz...

Financieel beheer :

Het opstellen van een begroting van de kosten, provisie opvragen aan de mede-eigenaars, instaan voor het betalen van de facturen, verdeling van de kosten zoals beschreven in de basisakte, het beheren van inkomsten en uitgaven van het gebouw, enz...

Technisch beheer :

Instandhouding van het gemeenschappelijk patrimonium, zorgen voor de onderhouds-en herstellingswerken, enz...

 

Façade Vastgoed 

Beekomstraat 7

3740 Eigenbilzen

Email : info@facade-vastgoed.be

Telefoon : 089/51.19.95

Ondernemingsnummer BE457.428.343

BA en borgstelling via NV AXA Belgium (polisnr. 730.390.160)

H.R.Tongeren 79.729

Zichtrekening Belfius :

BE60 784-5873751-39

Derdenrekening  Belfius : 

BE13 7845 8737 5139