Bent u eigenaar van een onroerend goed in mede-eigendom, dan heeft U het vast al gehoord! De invoering van de nieuwe wet brengt drastische veranderingen met zich mee, zowel voor de syndicus als voor de bewoners/eigenaars.

 

Deze aanpassingen dienen ten laatste tegen 1 september 2014  in de statuten van mede-eigendom vermeld te worden.

De wetgeving hierover is echter zeer uitgebreid. De dagelijkse goede gang van zaken zal gegarandeerd tijdrovend zijn. Een gedegen kennis van zaken zal deze last voor u aanzienlijk verminderen. Een professioneel syndicus biedt hierin uitkomst.

Bij  Façade Vastgoed hebben we hiervan ons beroep gemaakt. Wij maken het u graag gemakkelijk.

 

Waarom zou u beroep doen op een professioneel syndicus?

Onderhoud van de gemeenschappelijke installaties, opvolging van de regelgeving, contacten met specialisten, uitnodigingen opstellen voor de Algemene Vergadering, verslaggeving; dit alles neemt veel tijd in beslag. Wij maken er ons beroep van er te zijn wanneer u ons nodig heeft en te anticiperen op zaken waar u nog niet aan gedacht heeft. Wij zorgen ervoor, door voortdurende bijscholing, dat alles conform de actuele wetgeving verloopt. Doordat de syndicus een neutraal persoon is, worden conflicten ten gevolge van belangenvermenging vermeden.

 

 

De syndicus voert enkel de beslissingen uit die genomen zijn door u als mede-eigenaar. Wij kunnen u met de volgende zaken van dienst zijn:

 

  • Administratief beheer : Wij zorgen voor de administratie van het gebouw, het samenroepen van de jaarlijkse Algemene Vergadering, verslagen sturen aan de mede-eigenaars, contracten met leveranciers afsluiten, de beslissingen van de Algemene vergadering uitvoeren, etc.

  • Financieel beheer : Het opstellen van een begroting van de kosten, provisie opvragen aan de mede-eigenaars, instaan voor het betalen van de facturen, verdeling van de kosten zoals beschreven in de basisakte, het beheren van inkomsten en uitgaven van het gebouw, etc.

  • Technisch beheer : Instandhouding van het gemeenschappelijk patrimonium, zorgen voor de onderhouds-en herstellingswerken, etc.

 

 

Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV), Luxemburgstraat 16 B te 1000 Brussel

Onderworpen aan de deontologische code van het BIV     Koninklijk Besluit van 27 september 2006                                               

 

 www.biv.be

Ondernemingsnummer BE457.428.343

BA en borgstelling via NV AXA Belgium (polisnr. 730.390.160)

H.R.Tongeren 79.729

Zichtrekening Belfius :

BE60 784-5873751-39

Derdenrekening  Belfius : 

BE13 7845 8737 5139