Tongeren-Rutten :  75.000 € Renovatiewoning op 1are55ca. Ok geschikt voor afbraak en heropbouw. Laag schrijfgeld mogelijk..

BILZEN Mopertingen :  150.000 € Renovatiewoning op 2are79ca ook geschikt voor vrij beroep of commerciële doeleinden. Laag schrijfgeld mogelijk..

Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV), Luxemburgstraat 16 B te 1000 Brussel

Onderworpen aan de deontologische code van het BIV     Koninklijk Besluit van 27 september 2006                                               

 

 www.biv.be

Ondernemingsnummer BE457.428.343

BA en borgstelling via NV AXA Belgium (polisnr. 730.390.160)

H.R.Tongeren 79.729

Zichtrekening Belfius :

BE60 784-5873751-39

Derdenrekening  Belfius : 

BE13 7845 8737 5139